Iridium
  Je lijkt een browser te gebruiken die niet wordt ondersteund

  Verouderde browsers kunnen je computer blootstellen aan veiligheidsrisico's. Om onze site optimaal te kunnen gebruiken, moet je upgraden naar een nieuwere browser.

  Werken bij Iridium

  Werken bij het grootste radiotherapienetwerk van België waar de patiënt centraal staat, biedt heel wat voordelen. Je komt terecht bij een grote hooggespecialiseerde dienst waar continu aandacht is voor innovatie en vernieuwing. Onze topzorg verstrekken we over verschillende campussen, wat kan bijdragen tot een variatievolle invulling van je job. Bovendien opent Iridium heel wat deuren voor je verdere vorming, ontwikkeling en persoonlijke groei.

  Onderdeel van GZA

  Het Iridium Netwerk maakt deel uit van GZA Ziekenhuizen. GZA Ziekenhuizen is de maatschappelijke zetel van Iridium die instaat voor het personeelsbeheer en -beleid, de financiële opvolging enzovoort. Als medewerker van Iridium krijg je dus een GZA-contract. 

  Op de volgende pagina vind je alvast terug wat je van A tot Z kan verwachten als je komt werken bij Iridium.

  werken bij Iridium
  werken bij Iridium
  Wie werkt er op radiotherapie?

  In 2021 werd de kaap van 6.000 behandelingen op jaarbasis binnen het Iridium Netwerk ruimschoots overschreden. Om al deze behandelingen uit te voeren werken er in het Iridium Netwerk heel wat gespecialiseerde medewerkers.

  We geven hieronder graag een overzicht van deze verschillende medewerkers en hun rol binnen de organisatie.

  Bekijk ook zeker onze jobfilm en luister wat Klaartje te vertellen heeft.

  Administratieve medewerkers

  Zij verwelkomen onze patiënten bij hun aankomst op radiotherapie. Ze voeren secretariaatstaken uit en treden op als tussenpersoon om zo onze artsen en medewerkers een maximale administratieve ondersteuning te bieden.

  Kwaliteitscoördinatoren

  Onze kwaliteitscoördinatoren ontwikkelen een visie op de werking van onze afdeling en verfijnen het kwaliteitssysteem. Ze formuleren doelstellingen en werken de bijhorende indicatoren uit. Dankzij hen verbetert de kwaliteit van onze patiëntenzorg continu.

  Logistiek assistenten

  Zij ondersteunen onze artsen en medewerkers op vele logistieke vlakken, zoals materiaal aanvragen en aanvullen, keuken opruimen, hulp bij administratie en aanvraag dosimeters, …. Hierdoor kunnen artsen en medewerkers zich concentreren op de bestraling en ligt de focus op de zorgverlening. Ook dragen zij bij tot het comfort van onze patiënten.

  Medewerkers medische fysica

  De dosimetristen staan de fysici bij en stellen het behandelingsplan op. In dit plan bepalen zij hoe de patiënt optimaal bestraald kan worden en berekenen ze de uiteindelijke behandelingsdosis. Net als de fysici werken ze vooral achter de schermen.

  De door het FANC erkende deskundigen in de medische stralingsfysica (“de fysici”) staan in voor de kwaliteitscontrole en de berekening van hoe de stralen van de behandeling zich gedragen in het menselijk lichaam. Zij zijn verantwoordelijk voor de installatie en het correct gebruik van de behandelingsstoestellen. 

  Kerntaken fysici:

  • kalibratie en kwaliteitsbeheersing van de bestralingstoestellen
  • patiëntgebonden dosimetrie
  • berekening van de dosisverdeling
  • toestelparameters voor de patiëntbehandeling 


  Dankzij een nauwgezette kwaliteitsborging garanderen ze de nauwkeurigheid en veiligheid van de behandeling. Ze werken vooral achter de schermen en patiënten komen slechts uitzonderlijk met hen in contact. Aangezien radiotherapie een snel evoluerende en technische discipline is, zijn de fysici ook actief in onderzoek en zetten ze zich in om een snelle en veilige implementatie te garanderen van nieuwe en innoverende technieken.

  Zij bieden administratieve ondersteuning voor de dienst medische fysica.

  Naast de MPE’s en MPA’s wordt het fysica team versterkt door fysici in opleiding (klinische stage van een jaar) en doctoraatsstudenten van de Universiteit Antwerpen.

  Radiotherapeut – oncologen

  Radiotherapeut-oncologen zijn arts-specialisten die gespecialiseerd zijn in de behandeling van kanker door gebruik te maken van ioniserende straling. Hiervoor volgden zij een specialisatie opleiding van minstens 5 jaar. Op medisch vlak dragen zij de eindverantwoordelijkheid van jouw bestralingsbehandeling.
   
  De radiotherapeut-oncologen van het Iridium Netwerk zijn ook nauw betrokken bij (inter-)nationaal wetenschappelijk onderzoek om zo de (bestralings-)behandeling van kanker voortdurend te verbeteren. Er worden ook heel wat eigen studies opgestart door onze artsen, zodat men steeds de meest innovatieve behandeling kan aanbieden. Bovendien werd door het Iridium Netwerk ook geïnvesteerd in een zgn. “biobank” van biologische stalen met het oog op toekomstig onderzoek.

  Kerntaken radiotherapeut-oncologen:
  • stellen de indicatie
  • definiëren het opzet (meestal na multidisciplinair overleg) 
  • bepalen de voor te schrijven dosis 
  • identificeren het doelvolume alsook de gezonde organen in de buurt
  • selecteren het meest optimale bestralingsplan
  • superviseren de eigenlijke toedieningen. 
  • lokale of algemene hoofd- of mede-onderzoeker zijn van klinische studies
  • deelnemen aan translationeel onderzoek binnen ons centrum
  • bemonstering voor de biobank
  Hij/zij is ook verantwoordelijk voor de medische opvolging tijdens en kort na de bestralingsreeks en is in sommige gevallen ook betrokken bij de langdurige follow-up. 
  Uiteraard worden de verwijzende specialisten en je huisarts steeds op de hoogte gehouden van het verloop en resultaat van jouw behandeling.

  Radiation Therapy Therapist of Radiation Therapist (RTT)

  Hij/zij ondersteunt de dienstverantwoordelijke radiotherapie in het verzekeren van de continuïteit en de goede werking van de afdeling. Een adjunct-dienstverantwoordelijke stuurt onze RTT’s aan en kijkt erop toe dat de totaalbeleving van de patiënt en de kwaliteit van onze zorg optimaal en veilig verloopt.

  Hij/zij zorgt voor de optimale organisatie van de afdeling binnen het vooropgestelde budget en in nauwe samenwerking met de manager radiotherapie en het dienst- en afdelingshoofd. De dienstverantwoordelijke coördineert onze zorgverlening op een efficiënte, effectieve, veilige manier waarbij onze patiënten centraal staan. Hij/zij streeft naar een geoptimaliseerde werking van de afdeling en staat garant voor het verlenen van integrale zorg aan onze patiënten dankzij zijn/haar gemotiveerde medewerkers.

  Onze opleidingscoaches zorgen voor de opleiding, training en ontwikkeling van de RTT’s en steunen de mentoren bij de opvolging van hun studenten. Ze zijn de experten in radiotherapie. Om ons team up-to-date te houden, verzamelen en delen zij gespecialiseerde en innovatieve kennis met de groep. Zij coördineren de verschillende opleidingen en detecteren tegelijkertijd de opleidingsnoden binnen ons team.

  RTT’s zijn de verpleegkundigen en technologen die werkzaam zijn op onze dienst.
  Zij zijn verantwoordelijk voor de nauwkeurige toediening van de voorgeschreven dosis radiotherapie aan patiënten met kanker. In ons multidisciplinair team zijn zij verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de bestralingen. Patiënten kunnen bij hen terecht voor ondersteuning bij het voorkomen en/of het behandelen van nevenwerkingen. Indien nodig verwijzen zij onze patiënten door naar andere zorgverstrekkers: radiotherapeut - oncoloog, sociale dienst, oncodiëtist, psycholoog, …

  Een vlotte werking van de site in nauwe samenwerking met de verantwoordelijke arts en de dienstverantwoordelijke, daar zorgen onze siteverantwoordelijken voor.
  Ze zijn het aanspreekpunt voor de medewerkers van het partnerziekenhuis. Zij plannen, en controleren de bestralingen op de toegewezen site en sturen bij indien nodig. Dankzij hen verloopt onze patiëntenzorg op een efficiënte, effectieve, veilige en patiëntgerichte manier. Dit draagt zeker bij aan een aangenaam werkklimaat.

  Onze toestelverantwoordelijken zorgen ervoor dat de bestralingen vlot verlopen. Zij plannen, coördineren, controleren en sturen bij. Elk van hen is verantwoordelijk voor 2 CT-toestellen of 2 bestralingstoestellen. Ze organiseren de patiëntenzorg op een efficiënte, effectieve, veilige en patiëntgerichte manier en zijn mee verantwoordelijk voor een goede doorstroming van informatie. Het aangename werkklimaat van onze dienst wordt mee door hen gecreëerd.

  Bij onze verpleegkundig consulenten kan je steeds terecht voor aanvullende informatie over het verloop van de radiotherapie. Zij geven informatie en advies om eventuele neveneffecten te voorkomen en bieden emotionele ondersteuning aan onze patiënten en hun omgeving. Indien nodig verwijzen zij door naar de sociale dienst, een diëtist, psycholoog …

  • Iridium Netwerk vzw • Oosterveldlaan 22 • 2610 Antwerpen • BE 0885.546.553 RPR Antwerpen • +32 3 443 37 37 • secretariaat@iridiumnetwerk.be • www.iridiumnetwerk.be
   AZ Klina • AZ Monica • AZ Rivierenland • AZ Voorkempen • GZA Ziekenhuizen • UZA • Vitaz • ZNA

  • Disclaimer
  • Cookies
  • Privacy