Iridium
  Je lijkt een browser te gebruiken die niet wordt ondersteund

  Verouderde browsers kunnen je computer blootstellen aan veiligheidsrisico's. Om onze site optimaal te kunnen gebruiken, moet je upgraden naar een nieuwere browser.

  Hoe werkt radiotherapie?

  Radiotherapie betekent behandeling door middel van straling. Je bent misschien bekend met het gebruik van straling voor het maken van een röntgenfoto. Dezelfde soort straling, maar met een veel hogere energie, kan ook gebruikt worden voor het behandelen van tumoren in het menselijk lichaam. 

  Straling beschadigt het DNA van de cellen in uw lichaam. Als de stralingsdosis naar deze cellen hoog genoeg is dan kunnen ze zich niet meer delen. Daarmee stopt de groei van de tumor en kunnen de tumorcellen geëlimineerd worden. Het is echter onvermijdelijk dat bij deze radiotherapie behandeling ook de cellen in gezonde organen bestraald worden. Dit kan leiden tot ongewenste bijwerkingen.

  Een cel kan herstellen van schade veroorzaakt door bestraling.

  Kankercellen zijn minder goed in dit herstel dan de cellen van gezonde weefsels, dewelke een grotere weerstand en herstelvermogen hebben. Een bestralingsbehandeling wordt daarom meestal in meerdere fracties gegeven. Dit geeft de gezonde cellen de kans om te herstellen, terwijl tumorcellen de volgende bestralingsfractie krijgen op het moment dat ze nog herstellende zijn. 

  De radiotherapeut-oncoloog bepaalt het optimale fractioneringsschema en de bijbehorende voorgeschreven dosis naar de tumor. Dit betekent wel dat je gedurende een periode van enkele dagen tot weken dagelijks moet komen voor een bestralingsbehandeling, totdat de totale dosis gegeven is. De bestralingen vinden plaats van maandag tot vrijdag. Op zaterdag, zondag en feestdagen vinden er geen bestralingen plaats.

  Sparen van het gezonde weefsel

  Door de juiste behandeltechniek te kiezen, kan de hoeveelheid gezond weefsel dat bestraald wordt geminimaliseerd worden. Daarmee vermindert de kans op bijwerkingen. De optimale behandeltechniek hangt onder andere af van de grootte, vorm en locatie van de tumor, en van de positie ten opzichte van gezonde organen. De arts bepaalt, in samenwerking met de fysicus, met welke bestralingstechniek de voorgeschreven dosis aan de tumor kan worden gegeven met daarbij een zo klein mogelijke kans op bijwerkingen.

  De dosisverdeling van jouw behandeling wordt vooraf gepland en berekend met behulp van hoogtechnologische computertechnologie. Het behandelend team beoordeelt deze berekeningen op juistheid en nauwkeurigheid. Dit team bestaat uit radiotherapeut-oncologen en fysici.

  Onze behandelmogelijkheden

  De dienst radiotherapie beschikt over 11 bestralingstoestellen, verdeeld over  AZ Klina, GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus, Vitaz en ZNA Jan Palfijn.

  Alvorens we een patiënt bestralen, voeren we een simulatie uit: dit bestaat uit het vervaardigen van een CT scan die ons in staat stelt de dosisverdeling van de behandeling te kunnen berekenen. Deze simulatie, vindt steeds plaats op de dienst radiotherapie in GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus.

  Wij bieden verschillende behandelmogelijkheden aan;

  1. Uitwendige bestraling
  2. Inwendige bestraling (brachytherapie)

  Ons team van fysici zorgt ervoor dat de veiligheid en kwaliteit van alle behandelmogelijkheden ten allen tijde voldoet aan de hoogste (inter)nationale standaarden. Samen met de radiotherapeut-oncologen streven zij er continu naar om de huidige internationale maatstaven verder te verbeteren. Door het implementeren en innoveren van nieuwe behandeltechnieken kunnen wij elke kankerpatiënt de best mogelijke behandeling aanbieden.

  Meer weten over radiotherapie

  De brochure probeert een beter inzicht te geven in de verschillende stappen van de bestralingsbehandeling.

  Heb je nog vragen?

  Neem contact op met de afdeling radiotherapie van het Iridium Netwerk:   
   

  • Campus Sint-Augustinus: 03/443 39 37
  • Campus Vitaz: 03/760 73 86 
  • Campus AZ Klina: 03/298 10 00 
  • Campus ZNA Jan Palfijn: 03/800 63 50

  Deze websitepagina werd met zorg samengesteld en is zuiver informatief van aard. Aangezien de medische wetenschap zeer snel evolueert, kunnen geen garanties worden geboden m.b.t. de volledigheid van de inhoud van deze websitepagina. De informatie op deze websitepagina is algemeen van aard en dient te worden begrepen als aanvulling op de specifieke (mondelinge) informatie van de behandelend arts.
   
  De medische praktijk is geen exacte wetenschap, waardoor een opsomming van mogelijke complicaties op deze websitepagina nooit volledig kan zijn. Door de arts kan geen verbintenis worden aangegaan over het uiteindelijke resultaat van de beschreven behandeling.

  • Iridium Netwerk vzw • Oosterveldlaan 22 • 2610 Antwerpen • BE 0885.546.553 RPR Antwerpen • +32 3 443 37 37 • secretariaat@iridiumnetwerk.be • www.iridiumnetwerk.be
   AZ Klina • AZ Monica • AZ Rivierenland • AZ Voorkempen • UZA • Vitaz • ZAS

  • Disclaimer
  • Cookies
  • Privacy