Iridium
  Je lijkt een browser te gebruiken die niet wordt ondersteund

  Verouderde browsers kunnen je computer blootstellen aan veiligheidsrisico's. Om onze site optimaal te kunnen gebruiken, moet je upgraden naar een nieuwere browser.

  Disclaimer

  De verschillende pagina's die u raadpleegt op deze website (www.iridiumnetwerk.be) of die u verkrijgt via bepaalde interactieve toepassingen hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. Niettegenstaande systematische en continu geleverde inspanningen, kan vzw Iridium Netwerk, diens geassocieerde rechtspersonen-leden en verbonden entiteiten (hierna “het Iridium Netwerk”)  niet garanderen dat alle opgenomen informatie correct, volledig en actueel is. 
   
  Het Iridium Netwerk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die ontstaat uit het raadplegen van de website of van de op de website ter beschikking gestelde informatie. Voorgaande betreft eveneens de schade aan programma's of apparatuur welke het gevolg kan zijn van de installatie van (bestanddelen) van de website op een computer(netwerk). 
   
  Indien u op de website via hyperlinks wordt doorverwezen naar andere websites van bepaalde openbare/private instanties, organisaties of individuen, dan kan het Iridium Netwerk geen enkele waarborg bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. Het Iridium Netwerk aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het (inhoudelijk) raadplegen van dergelijke externe websites. 
   
  Het Iridium Netwerk behoudt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de informatie die hier op werd aangeboden. U kan de teksten en afbeeldingen afdrukken voor privégebruik; verspreiding ervan kan enkel na toestemming van Iridium Netwerk. U kan citeren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron. Indien u teksten en afbeeldingen voor commerciële doeleinden aanwendt, dan is reproductie (zelfs met bronvermelding) niet toegestaan. Als u foto's of enig ander materiaal wenst te gebruiken voor niet-commerciële activiteiten, laat het ons dan weten. Wij zullen zo snel mogelijk op uw aanvraag reageren. Stuur een mail via het contactformulier van www.iridiumnetwerk.be. Het is NIET toegestaan materiaal te reproduceren zonder toestemming!
   
  Indien fouten, onjuistheden, tekortkomingen of andere zaken worden vastgesteld, dan kan u dit laten weten via de webmaster. Behoudens beperkingen bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, stemt u ermee in dat het Iridium Netwerk de opmerkingen, richtlijnen e.a., vervat in uw reacties/opmerkingen, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder meer, het opnemen van de informatie op de website.
  • Iridium Netwerk vzw • Oosterveldlaan 22 • 2610 Antwerpen • BE 0885.546.553 RPR Antwerpen • +32 3 443 37 37 • secretariaat@iridiumnetwerk.be • www.iridiumnetwerk.be
   AZ Klina • AZ Monica • AZ Rivierenland • AZ Voorkempen • UZA • Vitaz • ZAS

  • Disclaimer
  • Cookies
  • Privacy