Iridium
  Je lijkt een browser te gebruiken die niet wordt ondersteund

  Verouderde browsers kunnen je computer blootstellen aan veiligheidsrisico's. Om onze site optimaal te kunnen gebruiken, moet je upgraden naar een nieuwere browser.

  TCRU (Translational Cancer Research Unit) is een onderzoeksgroep die een kwarteeuw geleden werd opgericht met als doel onderzoek uit te voeren dat een duidelijke impact heeft op de diagnose en op de behandeling van patiënten met kanker.

  Vertalend (“translational”) onderzoek

  Het vertalend (“translational”) onderzoek staat zeer dicht bij de patiënt: klinische waarnemingen bij patiënten worden gebruikt om wetenschappelijke hypothesen te ontwikkelen die in het laboratorium kunnen worden getoetst. Dat kan vervolgens leiden tot snellere en meer nauwkeurige diagnostiek en een betere behandeling met minder nevenwerkingen. 

  Translational Cancer Research Unit richt de aandacht op slechts enkele, maar wel belangrijke domeinen van het kankeronderzoek, in overeenstemming met de aandachtspunten van het klinisch-wetenschappelijk onderzoek binnen het Iridium Netwerk. Deze toegespitste aandacht is nodig om op het internationale wetenschappelijke forum een stem te hebben en om efficiënt om te gaan met de beschikbare middelen. TCRU ontwerpt en voert het translationele luik uit van klinische studies met een radiotherapeutische component voor patiënten met borstkanker en prostaatkanker. TCRU staat ook in voor het preklinische onderzoek van de nieuwe bestralingstechniek FLASH, een methode waarbij in korte tijd een hoge bestralingsdosis kan worden toegediend. Een conditio sine qua non voor het onderzoek van TCRU is de biobank, die op hoogkwalitatieve wijze monsters van patiënten met kanker verwerkt, bewaart en ter beschikking stelt aan de onderzoeker.  

  TCRU werkt samen met de Universiteit Antwerpen (Core) en andere universiteiten en internationale onderzoeksgroepen binnen en buiten Europa. Deze internationale samenwerking is een noodzaak voor modern klinisch onderzoek en een volgehouden betrachting van TCRU en het Iridium Netwerk. Zo stond TCRU mee aan de wieg van het ‘Inflammatory Breast Cancer International Consortium’ en van het ‘International Liver Metastasis Research Network’, beide actieve groeperingen met een duidelijk impact op de vooruitgang van de kankergeneeskunde.

  Klinische waarnemingen bij patiënten worden gebruikt om wetenschappelijke hypothesen te ontwikkelen die in het laboratorium kunnen worden getoetst.

  Enkele recente publicaties:

  • Inflammatory breast cancer cells are characterized by abrogated TGFβ1-dependent cell motility and SMAD3 activity.
   Rypens C, Marsan M, Van Berckelaer C, Billiet C, Melis K, Lopez SP, van Dam P, Devi GR, Finetti P, Ueno NT, Bertucci F, Dirix P, Neven P, Vermeulen P, Dirix L, Van Laere SJ.
   Breast Cancer Res Treat. 2020 Apr;180(2):385-395.

   Deze studie beschrijft mediatoren van de migratie van kankercellen en de vorming van kankercelklompjes in de lymfevaten bij patiënten met inflammatoir borstcarcinoom.
  • NOTCH and DNA repair pathways are more frequently targeted by genomic alterations in inflammatory than in non-inflammatory breast cancers.
   Bertucci F, Rypens C, Finetti P, Guille A, Adélaïde J, Monneur A, Carbuccia N, Garnier S, Dirix P, Gonçalves A, Vermeulen P, Debeb BG, Wang X, Dirix L, Ueno NT, Viens P, Cristofanilli M, Chaffanet M, Birnbaum D, Van Laere S.
   Mol Oncol. 2020 Mar;14(3):504-519.

   In dit onderzoek worden enkele DNA-afwijkingen specifiek voor het inflammatoire borstcarcinoom beschreven die het minder gunstige verloop van dit type van borstkanker mee kunnen verklaren.
  • A phase I dose-escalation trial of stereotactic ablative body radiotherapy for non-spine bone and lymph node metastases (DESTROY-trial).
   Mercier C, Dirix P, Meijnders P, Vermeulen P, Van Laere S, Debois H, Huget P, Verellen D.
   Radiat Oncol. 2018 Aug 20;13(1):152.

   Deze klinische studie onderzoekt verschillende bestralingsschemata (SBRT) van botmetastasen en hun effect op de immuuncellen die circuleren in het bloed.
  • TP53 Outperforms Other Androgen Receptor Biomarkers to Predict Abiraterone or Enzalutamide Outcome in Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer.
   De Laere B, Oeyen S, Mayrhofer M, Whitington T, van Dam PJ, Van Oyen P, Ghysel C, Ampe J, Ost P, Demey W, Hoekx L, Schrijvers D, Brouwers B, Lybaert W, Everaert EG, De Maeseneer D, Strijbos M, Bols A, Fransis K, Beije N, de Kruijff IE, van Dam V, Brouwer A, Goossens D, Heyrman L, Van den Eynden GG, Rutten A, Del Favero J, Rantalainen M, Rajan P, Sleijfer S, Ullén A, Yachnin J, Grönberg H, Van Laere SJ, Lindberg J, Dirix LY.
   Clin Cancer Res. 2019 Mar 15;25(6):1766-1773.

   Hier wordt aangetoond dat bij patiënten met castratie-resistent gemetastaseerd prostaatcarcinoom wijzigingen van het p53-gen nauwkeuriger dan andere factoren de prognose van een patiënt voorspellen.
  • Vessel co-option in cancer.
   Kuczynski EA, Vermeulen PB, Pezzella F, Kerbel RS, Reynolds AR.
   Nat Rev Clin Oncol. 2019 Aug;16(8):469-493.

   In dit manuscript wordt een uitgebreid en volledig overzicht gegeven van studies die aantonen dat de groei van tumoren vaak niet gepaard gaat met angiogenese, de vorming van nieuwe bloedvaten, maar dat de tumor zeer vaak in staat is om de bloedvaten van het orgaan waarin hij groeit, te gebruiken. Dit is één van de verklaringen waarom een anti-angiogene behandeling, bijvoorbeeld met bevacizumab, niet goed werkt.

  TCRU (Translational Cancer Research Unit) is a research group that was established a quarter-century ago for the purpose of conducting research that has a clear impact on the diagnosis and treatment of cancer patients.

  Translational research

  Translational research is carried out in close contact with patients. Clinical observations in patients are used to develop scientific hypotheses that can be tested in the laboratory. This can subsequently lead to a faster and more accurate diagnosis and a better treatment with fewer side effects. 

  Translational Cancer Research Unit focuses on just a few, but actually quite important areas of cancer research, in line with the focal points of the clinical-scientific research carried out within the Iridium Network. This sharpened focus is necessary to have a voice in the international scientific forum and to make efficient use of the available resources. TCRU designs and implements the translational aspect of clinical studies with a radiotherapy component for patients with breast cancer and prostate cancer. TCRU is also responsible for the preclinical research of FLASH, a new radiation technique that allows a high radiation dose to be administered in a short time. A prerequisite for TCRU’s research is the biobank, which ensures the high-quality processing and storage of samples from cancer patients, and makes them available for researchers.  

  TCRU works together with the University of Antwerp (Core) and other universities and international research groups within and outside Europe. Such international collaboration is essential for modern clinical research and remains one of the primary goals of TRCU and the Iridium Network. TCRU was in fact one of the co-founders of the “Inflammatory Breast Cancer International Consortium” and the “International Liver Metastasis Research Network”, two active groups that have a clear impact on advances in oncology.

  Clinical observations in patients are used to develop scientific hypotheses that can be tested in the laboratory.

  Some recent publications

  • Iridium Netwerk vzw • Oosterveldlaan 22 • 2610 Antwerpen • BE 0885.546.553 RPR Antwerpen • +32 3 443 37 37 • secretariaat@iridiumnetwerk.be • www.iridiumnetwerk.be
   AZ Klina • AZ Monica • AZ Rivierenland • AZ Voorkempen • UZA • Vitaz • ZAS

  • Disclaimer
  • Cookies
  • Privacy