Iridium
  Je lijkt een browser te gebruiken die niet wordt ondersteund

  Verouderde browsers kunnen je computer blootstellen aan veiligheidsrisico's. Om onze site optimaal te kunnen gebruiken, moet je upgraden naar een nieuwere browser.

  Patiëntenparticipatie

  Het begrip ‘patiëntenparticipatie’ heeft in het Iridium Netwerk verschillende betekenissen. Een patiënt is vanzelfsprekend een ervaringsdeskundige. Het delen van de ervaringen met Iridium is een van de elementen die de werking van het netwerk aanhoudend bijsturen.

  Informatie

  Informatie van patiënten over de beleving van, bijvoorbeeld, het contact met de zorgverstrekkers, de behandeling, de communicatie met het ziekenhuis, en de periode na de behandeling is goud waard, zowel voor medewerkers van Iridium als voor andere patiënten.

  Iridium doet er veel aan om de overdracht van deze belangrijke informatie tussen patiënt en zorgverstrekker zo gestructureerd en correct mogelijk te laten verlopen. Dit kan gebeuren door gebruik te maken van vragenlijsten die vooraf uitvoerig werden getest of door een een-op-een- of groepsgesprek, uiteraard alleen na toestemming van de patiënt en met respect voor regels die de persoonlijke levenssfeer beschermen.
  Iridium patiëntenparticipatie

  Co-creatie

  Maar een patiënt is veel meer dan een ervaringsdeskundige. Patiënten kunnen op basis van hun beroep, belangstelling, gedrevenheid en levensvisie actief deelnemen aan het vorm geven van het Iridium Netwerk. Op welke manier dit het beste verloopt voor de patiënt en voor het netwerk wordt door beide partijen bepaald volgens het principe van ‘co-creatie’. Op deze manier worden projecten van patiëntenparticipatie ontwikkeld door patiënten in samenspraak met de zorgverstrekkers.


  Om dit vlot te laten verlopen wordt door Iridium de hulp ingeroepen van de ‘Patient Experience Manager’  van GZA Ziekenhuizen. Enkele voorbeelden van zulke co-creatie projecten rond patiëntenparticipatie zijn: het mee organiseren van financiering van het wetenschappelijk radiotherapeutisch onderzoek door geldinzamelacties en steun van bedrijven, het bijsturen van de informatie op de website, hulp bij het ontwerpen van (wacht)ruimtes, de beoordeling van de leesbaarheid van informatiebrochures en formulieren en een project rond inspraak in het wetenschappelijk beleid van Iridium.

  Iridium wil vermijden dat patiëntparticipatie een leeg begrip is dat omwille van het modieuze karakter te pas en te onpas wordt bovengehaald.
  • Iridium Netwerk vzw • Oosterveldlaan 22 • 2610 Antwerpen • BE 0885.546.553 RPR Antwerpen • +32 3 443 37 37 • secretariaat@iridiumnetwerk.be • www.iridiumnetwerk.be
   AZ Klina • AZ Monica • AZ Rivierenland • AZ Voorkempen • GZA Ziekenhuizen • UZA • Vitaz • ZNA

  • Disclaimer
  • Cookies
  • Privacy