Iridium
  Je lijkt een browser te gebruiken die niet wordt ondersteund

  Verouderde browsers kunnen je computer blootstellen aan veiligheidsrisico's. Om onze site optimaal te kunnen gebruiken, moet je upgraden naar een nieuwere browser.

  Behandeling: schildklier

  De schildklier is een orgaan vooraan in de hals gelegen, net voor de luchtpijp en onder de adamsappel, dat zorgt voor de aanmaak van het schildklierhormoon (= Thyroxine).

  Het schildklierhormoon regelt hoe ons lichaam energie gebruikt en beïnvloedt dus onder andere de hartslag, de bloeddruk, temperatuur en gewicht. We spreken over schildklierkanker wanneer in de schildklier een kwaadaardig gezwel ontstaat. Een behandeling met radioactief jodium kan dan aangewezen zijn.

  Wens je meer uitleg of heb je specifieke vragen, aarzel dan niet om je arts of verpleegkundige hierover aan te spreken. Zij zullen jou graag helpen.
  Iridium behandeling schildklier

  Behandeling met radioactief jodium

  Onder normale omstandigheden nemen mensen jodium op via hun voeding. Jodium is nodig voor de vorming van het schildklierhormoon. Tijdens de behandeling zal radioactief jodium worden toegediend in de vorm van een capsule. Dit jodium wordt opgenomen in de (nog resterende) schildkliercellen, die de straling zullen absorberen. Hierdoor wordt de werking van de schildkliercellen stilgelegd. Dit noemt men ‘hypothyreoïdie’

  Bij een mogelijke zwangerschap – ook als deze nog niet bevestigd is – dien je altijd onmiddellijk de arts te verwittigen. Om eventuele gezondheidsschade aan de foetus te voorkomen, dient een zwangerschap gedurende de eerste zes maanden na de behandeling vermeden te worden. 

  Na toediening van radioactief jodium is het noodzakelijk om rekening te houden met enkele voorzorgsmaatregelen omtrent radioprotectie
  Het lichaam straalt immers op dat moment  zelf die radioactiviteit uit. Zolang dat gebeurt worden mensen die in de nabije omgeving komen, blootgesteld aan een kleine hoeveelheid straling. Om de hoeveelheid straling naar de omgeving toe zo laag mogelijk te houden, en de kans op radioactieve besmetting van de omgeving te vermijden, is een opname in een speciale isolatiekamer (Ve11) vereist. 
  De fysicus (i.e. ingenieur die verantwoordelijk is voor de veiligheid en die de noodzakelijke controles uitvoert, bv. door metingen) zal tijdens de opnameperiode dagelijks de stralingsactiviteit meten. Zodra die voldoende laag is (d.w.z. wettelijk toelaatbaar), zal je het ziekenhuis mogen verlaten.

  Voorzorgsmaatregelen bij opname

  • Je wordt om medische redenen opgenomen op een éénpersoonskamer.
  • Na de inname van de capsule met het radioactief jodium mag je de kamer niet meer verlaten.
  • In de kamer is een camera en intercom voorzien. Zo kan je met de verpleegkundigen, arts,... contact blijven houden. Van zodra de lamp brandt, weet je dat de camera en de intercom werken.
  • Alles wat in de kamer komt tijdens de behandeling, dient in de kamer te blijven tijdens de opname in het ziekenhuis.
  • Het eten zal worden opgediend op wegwerpmateriaal. Na het eten moet je dit materiaal in de daartoe bestemde afvaldoos wegwerpen.
  • Het eten zal in de sas op een tafel worden geplaatst. Nadien zal je via de intercom gevraagd worden om zelf het eten te nemen.
  • Het ziekenhuis voorziet bovenkledij en sloffen. Het is aan te raden ondergoed mee te brengen dat vernietigd mag worden na de behandeling. Indien je toch wenst om het ondergoed na de behandeling te houden, zal het ondergoed een tijdje bewaard moeten worden in het ziekenhuis, tot het stralingsniveau hiervan voldoende gedaald is.
  • Tijdens de hospitalisatieperiode is bezoek in de kamer niet toegelaten. Je mag wel contact hebben met bezoek via de intercom of telefoon.
  • Zoals reeds vermeld, zal je het ziekenhuis mogen verlaten van zodra het stralingsniveau gedaald is tot het toegelaten niveau.

  Mogelijke reacties van het lichaam

  In zeldzame gevallen kan er na de toediening last optreden in de keel of kan je je misselijk voelen. Op langere termijn kunnen sommige mensen na de behandeling een blijvend droge mond hebben. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen kan je best na de toediening van het radioactief jodium de speekseltoevoer stimuleren door snoep (vb. zuurtjes) of kauwgom te eten. Voldoende vocht innemen is ook belangrijk, nl. 1 extra liter water per dag, om de radioactiviteit, die wordt uitgescheiden met de urine, zo vlug mogelijk weer uit het lichaam te verwijderen.

  Voorzorgsmaatregelen bij ontslag

  Na ontslag uit het ziekenhuis zal je voor de veiligheid van de mensen in de directe omgeving rekening moeten houden met enkele voorzorgsmaatregelen. Hoe verder je verwijderd bent van andere mensen en hoe minder tijd je met hen doorbrengt, hoe lager de opgelopen stralingsbelasting voor hen is. Zelfs een toename in afstand van 20 à 30 cm geeft al een aanzienlijke daling in stralingsbelasting. 

  Enkele aanbevelingen voor de eerste week na ontslag:
  • Geen contact hebben met zwangere vrouwen en kinderen onder de 10 jaar. Heb je jonge kinderen thuis of is de partner zwanger, dan kan je best elders logeren.
  • Indien je borstvoeding geeft, zal je de borstvoeding een paar weken vóór de behandeling moeten stopzetten en mag je deze ook niet meer terug opstarten na thuiskomst.
  • Het is aangeraden om de eerste week niet samen met de partner in hetzelfde bed te slapen en de bedden minimaal 2 meter uit elkaar te schuiven. Seksuele contacten worden afgeraden.
  • Houd minimaal 2 meter afstand van andere personen. Indien contact op minder dan 1 meter afstand niet te vermijden is, moet dit beperkt worden tot maximum 1 uur per dag. Vermijd plaatsen waar veel mensen samenkomen (bv. bioscoop, supermarkt, theater, openbaar vervoer,...).
  • Een goede hygiëne beperkt het risico op besmetting. Aangezien de grootste hoeveelheid jodium door het lichaam uitgescheiden wordt via de urine, zal een goede toilethygiëne en het zorgvuldig wassen van de handen helpen om het risico op besmetting te minimaliseren. Gebruik bij voorkeur een apart toilet, plas zittend (ook voor mannen), sluit het deksel, spoel het toilet 2 keer door en was de handen. Gebruik het eigen toiletgerief.
  • Was het beddengoed en kledij de eerste week apart. Nadien mag het wasgoed - ná een gewone wasbeurt - opnieuw samen met, en door andere mensen gewassen worden.
  • Je zal de eerste week niet terug naar school of naar het werk kunnen gaan.

  Onze artsen

  Heb je nog vragen?

  Neem contact op met de afdeling radiotherapie van het Iridium Netwerk:   
   

  • Campus Sint-Augustinus: 03/443 39 37
  • Campus Vitaz: 03/760 73 86 
  • Campus AZ KLINA: 03/298 10 00 
  • Campus ZNA Jan Palfijn: 03/800 63 50

  Deze websitepagina werd met zorg samengesteld en is zuiver informatief van aard. Aangezien de medische wetenschap zeer snel evolueert, kunnen geen garanties worden geboden m.b.t. de volledigheid van de inhoud van deze websitepagina. De informatie op deze websitepagina is algemeen van aard en dient te worden begrepen als aanvulling op de specifieke (mondelinge) informatie van de behandelend arts.

  De medische praktijk is geen exacte wetenschap, waardoor een opsomming van mogelijke complicaties op deze websitepagina nooit volledig kan zijn. Door de arts kan geen verbintenis worden aangegaan over het uiteindelijke resultaat van de beschreven behandeling.

  • Iridium Netwerk vzw • Oosterveldlaan 22 • 2610 Antwerpen • BE 0885.546.553 RPR Antwerpen • +32 3 443 37 37 • secretariaat@iridiumnetwerk.be • www.iridiumnetwerk.be
   AZ Klina • AZ Monica • AZ Rivierenland • AZ Voorkempen • UZA • Vitaz • ZAS

  • Disclaimer
  • Cookies
  • Privacy